CERTYFIKAT AEO

Pragniemy poinformować iż nasza firma, Agencja Celna Premier Sped, posiada status upoważnionego przedsiębiorcy AEO w zakresie uproszczeń celnych.
Status AEO to instytucja Wspólnotowego Kodeksu Celnego, która została wprowadzona do porządku prawnego Unii Europejskiej z dniem 1 stycznia 2008 r. celem stworzenia bezpiecznego łańcucha dostaw oraz walki z terroryzmem.

Przyznanie statusu AEO to uznanie przedsiębiorcy za Upoważniony Podmiot Gospodarczy, tj. podmiot uprzywilejowany, któremu przysługuje szereg udogodnień przy dokonywaniu obrotu towarowego. Status AEO przyznany w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest uznawany w całej Wspólnocie.

certfikat aeo premiersped

W trakcie szczegółowego audytu, któremu podlegaliśmy przed uzyskaniem Świadectwa AEO, zweryfikowano spełnianie przez naszą firmę następujących wymogów:

* odpowiednie przestrzeganie wymogów celnych,
* odpowiedni system zarządzania ewidencjami handlowymi i ewidencjami transportowymi, który umożliwia właściwą kontrolę celną,
udokumentowanie wypłacalności.

Otrzymanie przez naszą firmę certyfikatu AEO jest potwierdzeniem naszej wiarygodności oraz najwyższej jakości świadczonych usług.

Świadectwo AEO zapewnia naszym klientom:

* mniejszą niż inni przedsiębiorcy liczbę kontroli fizycznych i kontroli dokumentów,
* w przypadku wytypowania do kontroli jest ona przeprowadzana w sposób priorytetowy,
* uprawnienia do wcześniejszego powiadomienia o wytypowaniu przesyłki do kontroli,
* uprawnienia do składania przywozowej deklaracji skróconej z ograniczonym zakresem danych bezpieczeństwa,
* możliwość wnioskowania o przeprowadzenie kontroli w innym miejscu niż urząd celny,
* możliwość odstąpienia od żądania złożenia zabezpieczenia, gdy przepisy prawa celnego przewidują jego fakultatywne złożenie, np. w przypadku gospodarczych procedur celnych,
* priorytetową obsługę wszelkich wniosków np. o wydanie pozwolenia, zaświadczeń, korekty zgłoszeń celnych itp. składanych przez lub na rzecz posiadaczy AEO.
* Uzyskanie statusu AEO pozwala na sprawniejsze i szybsze działanie w ramach odpraw celnych transportów międzynarodowych i daje gwarancję pewności dostarczenia materiałów na czas do klienta.

Podstawowe korzyści dla klienta to:

* znaczne skrócenie czasu trwania odprawy celnej (około 30 minut),
* oszczędności finansowe wynikające ze skrócenia czasu odpraw celnych w granicznych i wewnętrznych urzędach celnych,
* możliwość odpraw o dowolnej godzinie (również po godzinach pracy urzędu celnego),
* obniżenie kosztów odpraw celnych poprzez eliminację opłat manipulacyjnych dla urzędu celnego,
* możliwość zminimalizowania kosztów transport (eliminacja postojów, kosztów parkingowych),
* zastosowania technologii elektronicznego przetwarzania danych,
* na życzenie klienta (przy dużej ilości importów lub/i eksportów) możliwość odpraw na terenie jego firmy.