DOKUMENTY


PDR Podsystem Danych Referencyjnych
UPOWAŻNIENIE Upoważnienie Agencji Celnej do reprezentowania Klienta
AKC-U deklaracja, którą ma obowiązek złożyć każdy wprowadzający pojazd do kraju w terminie 14 dni od daty nabycia pojazdu.