OFERTA FIRMY


Oferta firmy
Szczegółowa oferta firmy

* Organizacja odpraw celnych.
* Procedura uproszczona.
* Przygotowanie niezbędnych dokumentów i dokonywanie zgłoszenia celnego.
* Dokonywanie odpraw celnych w eksporcie, ECS/AES i imporcie/AIS.
* Przygotowywanie dokumentów SAD, DWC, TP, EUR1,CMR, TIR,WPR.
* Dokonywanie zgłoszeń celnych przesyłek pocztowych (paczek).
* Składanie zabezpieczenia kwoty wynikającego z długu celnego.
* Wnoszenie odwołań i innych wniosków.
* Uiszczanie należności przewozowych lub wywozowych oraz innych opłat.
* Gwarancje T-1 i T-2 w ramach Wspólnej Procedury Tranzytowej.
* Sporządzanie deklaracji AKC-U oraz VAT 24.
* Otwieranie karnetów TIR dla towarów unijnych na kraje trzecie.
* Elektroniczna rejestracja EORI i PDR.

DEKLARACJE INTRASTAT
Oferujemy usługi w zakresie obsługi systemu INTRASTAT. Deklaracje INTRASTAT wypełniane są w oparciu o dane księgowe lub magazynowe przekazane przez Państwa do naszej Firmy. Jesteśmy przygotowani do przekazywania tych danych drogą elektroniczną.
OBSŁUGA NCTS
Oferujemy obsługę podmiotów gospodarczych w elektronicznym systemie NCTS wraz z najnowszą jego funkcją - automatycznej obsługi zabezpieczeń tranzytowych. Zgłoszenia realizowane są na podstawie dokumentu SAD.